Hangzhou Reyoung Printing & Packaging Co., Ltd.

täze gelen kraft kagyz söwda sumkasy

Gysga düşündiriş:

Harydyň ady: täze gelen kagyz kagyz söwda sumkasy
Haryt belgisi: RYB007
Önümçilik : Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


  • Öňki: Aýakgap kagyz sumkasyny arkan tutawajy bilen özleşdiriň
  • Indiki:Hytaý logotip çap ediji kagyz turbasyny öndürýär

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň